Kwaliteitsregister voor de Pedicure


ProCERT heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te verbeteren en borgen. Zorgverzekeraars, ketenpartners en consumenten verlangen van pedicures dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen kennen de pedicures hiervoor een eigen systeem van kwaliteitsontwikkeling.


De pedicures die aan de eisen van ProCERT voldoen kunnen zich registreren. Een geregistreerde pedicure beschikt over  de benodigde diploma's én s verplicht zich bij te scholen


Let op;

- Je mag niet alle punten in één jaar behalen

- Iedereen moet verplicht een E-learning volgen bij ProVoet

- Indien u een workshop/cursus of studiedag in het verleden al heeft gevolgd kan het zijn dat er geen accreditatiepunten  door ProCert worden toegekend. 


Voor meer informatie kijk op: www.procert.nl


NIEUW KRP systeem vanaf januari 2018:

  • Medisch pedicure                                                                                                                                                                             Accreditatie punten per 3 jaar behalen = 24                                                                                                                                              - 9 punten in domein Voetzorg                                                                                                                                                                  - 3 punten in domein Kwaliteit                                                                                                                                                                  - 6 punten in domein Professionaliteit                                                                                                                                                      - 3 punten vrij naar keuze

  • Pedicure ++ (aantekening diabetes EN reuma)                                                                                                                                     Accreditatie punten per 3 jaar behalen = 21                                                                                                                                          Er mogen maximaal 3 punten in de vrije ruimte behaald worden. De rest moet verplicht in de beroepsvereiste              domeinen.
  • Pedicure + (aantekening diabetes OF reuma)                                                                                                                                        Accreditatie punten per 3 jaar behalen = 15                                                                                                                                           Alle punten moeten behaald worden in de beroepsvereiste domeinen.   

Doorstromersregeling en inschrijving in het KRP

Er spelen 2 regelingen voor pedicures

De eerste regel is dat pedicures die de gehele module risicovoet hebben afgerond
zich kunnen registreren in het KRP met niveau medisch pedicure in opleiding( voorheen risicovoet) of
als zij al in het KRP staan dit kunnen omzetten naar niveau medisch pedicure in opleiding( voorheen risicovoet).

Zij starten een nieuwe accreditatieperiode tot 31-12-2020, waarbij de voorwaarden zijn:
de verplichte e-learning herziene richtlijnen volgen en
voor 31-12-2020 het diploma medisch pedicure opgestuurd hebbend.

Deze regel vervalt per 31-12-2018Na 31-12-2018 kan met zich niet meer aanmelden in het KRP met niveau medisch pedicure in opleiding (voorheen risicovoet). De nieuwe instroom is vanaf dan niet meer mogelijk is.

De tweede regel is een overgangsregeling voor pedicures die reeds actief in het KRP staan.

Als de geregistreerde het diploma medisch pedicure behaalt, geregistreerd staat in het KRP en het diploma binnen 5 maanden na behalen opstuurt dan wordt het niveau omgezet naar niveau medisch pedicure en start er een nieuwe accreditatieperiode. Deze periode loopt tot 31-12-2020 en in die periode is alleen het volgen van de verplichte e-learning herziene richtlijnen noodzakelijk.

Ik kan dus begrijpen dat alle pedicures in opleiding medisch pedicure voor 31-12-2018 de module Risicovoet willen hebben afgerond, zodat zij zich nog voor 31-12-2018 kunnen aanmelden in het KRP of het niveau willen omzetten naar medisch pedicure in opleiding (voorheen risicovoet).

Klik hier om uw inhoud te bewerken