Veel pedicures twijfelen of ze medisch pedicure willen worden of niet:           

 - Kan ik het wel betalen? 

 - Heb ik wel voldoende tijd om naar school te gaan?     

 - Moet ik een dik portfolio maken? 

 - Is het nodig?                

 - Wat doen zorgverzekeraars?

- Wat is de meerwaarde?

Dit zijn veelgehoorde vragen die ons dagelijks bereiken.

Sinds enige tijd is er een veranderingsproces op gang gebracht in de Nederlandse gezondheidszorg. Onder druk van overheid,  zorgverzekeraars maar ook patientenverenigingen gaat er heel veel veranderen. Op dit moment zitten we midden in dit proces.
Wat zien we:

 1. Steeds hogere eisen aan het beroepenveld pedicure
 2. Grote vraag naar breed opgeleide vakmensen die "alles" aankunnen
 3. Borging van kwaliteit (KRP)
 4. Samenwerken is noodzaak
 5. Jezelf onderscheiden is noodzaak 
 6. Gestuurde zorg door de zorgverzekeraars
 7. Grotere rol huisartsen


We zitten op dit moment midden in een proces van verregaande professionalisering. Dat betekent dat de roep om een grote groep breed gespecialiseerde vakmensen steeds groter wordt. Ook het beeld dat men heeft van de pedicure veranderd. Daarnaast zien we het ontstaan van zorggroepen en ketenzorg.
Steeds meer pedicures zien daarom het belang van de medisch pedicure.

Het is zeer verstandig om uw kennis te verzilveren en het diploma medisch pedicure te gaan halen!  


Voordelen van het pedicure plus traject:

 • Geen dikke portfolio’s maken
 • Leren wanneer het u uitkomt
 • U mag er 3 jaar over doen
 • Meteen accreditatiepunten halen terwijl u medisch pedicure wordt
 • Snel, betaalbaar en verantwoordt
 • Geen contract, geen verplichting
 • Zeer hoge slagingspercentages (>95%)
 • Passend bij uw drukke werkzaamheden

Trajectduur: starten in september = slagen rond de zomer van het volgend
starten in januari = slagen rond einde van het jaar.

Kosten overzicht pedicure plus programma

(aantekening DV en/of RV)


 • Inschrijfgeld €125,00


Module 2 + 3 - Reuma en overige risicovoet
Dag 1 Theorie reuma en screenen
Dag 2 Theorie reuma en blauwdrukken
Dag 3 Praktijk ½ dag
Dag 4 Theorie overige risicovoet
Dag 5 Theorie oncologische voet
Dag 6 Praktijk ½ dag

Totale kosten van de module 2+3 zijn:

€ 620,00 (geen btw heffing!) , excl. Lesboeken, materialen en examens.Module Specialistische technieken
Nagelregulatie 1½ dag € 180,00
Nagelprothese 1½ dag € 180,00
Antidruktechniek 1½ dag € 180,00
Orthesiologie 1½ dag € 180,00
Nagelreparatie/gel 1 dag € 105,00
Proeve ½ dag € 60,00

Totale kosten van het onderdeel specialistische technieken zijn:

€ 890,00 (geen btw heffing!), excl. Lesboeken, materialen en examens.Module Ondernemersvaardigheden
Digitale portfolio € 55,00
Portfoliobegeleiding € 150,00

Totale kosten van het onderdeel ondernemersvaardigheden zijn:

€ 205,00 (geen btw heffing!) en excl. mondeling examen.EXAMENKOSTEN:

Examen Module 2 (reuma) en 3 (overige rv) (2x theorie/1x praktijk)         € 305.00

Examen Spec. Technieken(1x theorie/1x praktijk)                                   € 192,00

Beoordeling portfolio(mondeling examen)                                               € 114,00

O.v.v. prijswijzigingen doorgevoerd door TCI Examens.


Indien u ervoor kiestpraktijkexamen of mondeling examen af te leggen in Almelo, Hillegom Zwolle of Puth, wordt hiervoor € 50,-- extra in rekening gebracht per afgelegd examen.

Vanaf maart 2015 houden wij op de schoollocaties: Almelo, Hillegom, Puth en Zwolle de digitale theorie examens. TCI berekend hiervoor 15.- extra. U krijgt direct de uitslag!