Vanaf 1 januari jl. zijn er wijzigingen opgetreden betreft het branchediploma pedicure en branchediploma medisch pedicure.
Het eigenaarschap van deze branchediploma’s is overgedragen van CvAE (Centrum voor Ambachtseconomie) naar stichting BRAVO (Branchediplomering Voetzorg).

Stichting BRAVO is een nieuwe stichting, ook zonder winstoogmerk, die de kwaliteit van de brancheopleidingen en de examinering van het branchediploma borgt.
Alle branchediploma’s die vanaf 1-1-2018 zijn behaald, worden geregistreerd in het diplomaregister van stichting BRAVO en uitgegeven in beheer van deze stichting.
U ontvangt van stichting TCI een branchediploma dat door BRAVO is uitgegeven en geregistreerd in het register;
https://www.diplomaregisterbravo.nl/ . Een diploma behaald na 01-01-2018 wordt automatisch in dit register opgenomen.

Na ontvangst van het diploma kunt u uw gegevens in dit register checken en zo nodig contact opnemen als u vragen heeft over het beheer van uw gegevens. https://www.diplomaregisterbravo.nl/contact.

Tot 1-9-2018 worden de diplomakosten apart in rekening gebracht via een webbetaling. De kosten hiervoor zijn 25 euro. Middels deze webbetaling geeft u ook toestemming voor opname van uw persoonsgegevens in het diplomaregister. Voor de diploma’s behaald in januari 2018 zal TCI gedeeltelijk de kosten op zich nemen.
Na 1-9-2018 worden de examengelden verhoogd, waarin de diplomakosten alsook de aanvullende tarieven voor toezicht examens door stichting BRAVO zullen worden ingecalculeerd. Dit zal een prijsverhoging betekenen voor de examengelden vanaf 1-9-2018.